Garanti

Autoconcept_pms633

Vi samarbetar med Autoconcept Garanti.

Bilgaranti och trygghet
AutoConcept Sverige AB har levererat försäkringar till den nordiska fordonsbranschen i över 12 år. Vi är ett litet och personligt företag med låga omkostnader och korta beslutsvägar. Vi är en heltäckande försäkringsförmedlare vilket även innefattar professionell personlig skadereglering. Vi är godkända av Finansinspektionen med tillstånd för verksamhet i hela Norden. Pröva vår bilgaranti!

Självrisken avskaffas!
Vi är mycket stolta över att kunna slopa självrisken på alla våra XtraGarantier som tecknas från den 1 mars 2012. Med detta stärker vi vår ställning på marknaden om att erbjuda de absolut bästa fordonsgarantierna.

www.autoconcept.se

www.autoconcept.se/privat/produkter.html